COPKIT projektet

Teknologier og værktøjer til Early Warning & Early Action (EW/EA)

COPKIT (2018 – 2021) er et projekt i EU’s Horizon 2020 Sikkerhedsforskningsprogram SEC-12-FCT-2016-2017

Det handler om teknologier til forebyggelse, efterforskning og afbødning i forbindelse med bekæmpelse af kriminalitet og terrorisme.

I dette projekt udvikler vi EW/EA-værktøjer til: 

1) at finde interessante forbindelser mellem entiteter indeholdt i store datasæt (interne og eksterne datakilder, herunder datastrømme)

2) at vurdere trusselsituationen i datastrømme for tidlig varsling (Early Warning) og tidlig indsats (Early Action)

Mere information:

Introduktion til EW/EA-ledet politiarbejde: