Produkter > Legind VA (Vulnerability Analyser)

Find sårbarheder i infrastrukturer

Identificer de mest sandsynlige angrebspunkter og den optimale forebyggelse

En terrorist, der vil angribe en infrastruktur (f.eks. en lufthavn), vil—ud over målet og effekten af angrebet—sandsynligvis overveje risikoen og omkostningerne ved at udføre det.

I analysen af sårbarhederne skal betragtes de nuværende sikkerhedsforanstaltninger, rækkefølgen af trin, der er nødvendige for et vellykket angreb, angriberens holdninger og risikovillige adfærd samt de involverede usikkerheder i dataene.

Til beskyttelse mod angreb skal vi vurdere de mulige tiltag, deres virkning og omkostninger.

Legind VA (Vulnerability Analyzer) gør det muligt for den sikkerhedsansvarlige at tage alle disse problemer i betragtning og identificere de mest sårbare punkter samt de mest omkostningseffektive modforanstaltninger.