Legind Technologies A/S

Legind Technologies A/S (LT) er en virksomhed i kategorien SMV (Små og Mellemstore Virksomheder). LT blev oprettet som et spin-off fra stifterens datalogiske forskning.

LT udvikler software til specialiserede anvendelser af avancerede informationsteknologier. F.eks.

  • investigativ og semantisk søgning
  • forespørgsels-svar systemer
  • situationsovervågning og -genkendelse
  • datadreven beslutningsstøtte (herunder aggregering af kriterier og håndtering af usikkerhed)
  • anbefalingssystemer (recommender systems)
  • kunstig intelligens og dyb læring
  • stemmeanalyse og taleforståelse

Historisk er LTs produktudviklings- og kommercialiserings-aktiviteter hovedsagelig foregået via dedikerede datterselskaber.

LT deltager i H2020-projektet COPKIT (2018 – 2021). Det handler om forskning og udvikling af teknologi og løsninger til tidlig varsling og tidlig handling i politiets bekæmpelse af organiseret kriminalitet.

LT deltog i FP7-projektet ePOOLICE (2013 – 2015) til F&U af teknologi til udnyttelse af åbne “big data” til tidlig varsling vedrørende udviklinger i organiseret kriminalitet.

Som relateret til disse projekter inkluderer LTs erfaring en længere periode med samarbejde med Nationalt Efterforsknings Center (NEC) hos Rigspolitiet for udvikling af en investigativ søgemaskine.

LT deltager desuden i ITEA 3-projektet CityStory (2019 – 2022) om at skabe en kreativ, intelligent, sikker og social historiefortællingsplatform for Smart Cities.

LTs bidrag i dette projekt omfatter forskning og udvikling af software teknologi til forståelse af talte historier (inklusive talegenkendelse), aggregering af de enkelte historier til de større historier, samt overvågning af udviklingen af de centrale emner i historierne som relevante for Smart City anvendelser.