Legind Technologies forbinder punkterne ... Vi bygger avanceret software til specialiseret søgning og til datadreven situationsvurdering, tidlig varsling og beslutningsstøtte
Produkter

Vi tilbyder

Avancerede værktøjer til specialiserede anvendelser inden for, f.eks., politiets kriminalitets bekæmpelse og efterforskning, konkurrent overvågning, undersøgelse af forsikringssvig, undersøgende journalistik, samt borgerinvolvering i Smart Cities.

 

Værktøjerne understøttes af datalogisk forskning samt sikkerhedsforskning i EU’s rammeprogrammer. Værktøjerne kan tilpasses den enkelte brugerorganisations behov og krav til funktionalitet, sikkerhed og databeskyttelse samt integrerbarhed i organisationens it-infrastruktur osv.

Produkter – overblik

Connection Finder

Find forbindelser i store datasæt

Forbind de løse ender og skab mening til løsning af sagen

→ LÆS MERE

Situation Assessment

Overvågning af datastrømme for vurdering af trusselsituationen

Tidlig advarsel for tidlig handling

→ LÆS MERE

Vulnerability Analyzer

Find sårbarheder i infrastrukturer

Identificer de mest sandsynlige angrebspunkter og den optimale forebyggelse

→ LÆS MERE

Søgemaskiner

Find nålen i datastakken

… uden at prøve flere forskellige ord, termer, stavevarianter osv.

→ LÆS MERE

Beskyttelse af personlige data

Alle værktøjer er udviklet til at respektere den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og yderligere etiske og juridiske krav til brug af dataene i organisationen, herunder ”behov-for- at-vide” princippet for en medarbejders adgang til dataene og de analyser hvori de indgår. Beskyttelsesfunktionerne er integreret i værktøjerne i deres design.