Produkter > Legind SA (Situation assessment)

Overvåg datastrømme for at vurdere trusler

Tidlig advarsel for tidlig handling

For at vurdere situationen i et trusselsområde skal sikkerhedsofficeren overvåge et antal data- og informationskilder.

Trusler skal kunne spottes tidligt, da effektiv afværgning eller afbødning af truslen kræver, at der ageres rettidigt.

Overvågning af kilder kræver avancerede værktøjer til at filtrere og analysere data, samt advare når det er nødvendigt.

Legind SA (Situation Assessment) tilbyder et sådant værktøj.

For et givet trusselområde kan relevante datakilder (interne såvel som eksterne) overvåges og give et løbende billede af situationen og risici.

Systemet kan genkende mønstre af særlig interesse. For eksempel nye udviklinger og pludselige ændringer. Systemet kan alarmere efter behov.

Legind SA understøtter også profilering af for eksempel mistænkte eller grupper af sådanne. Også selvom deres reelle identitet ikke er kendt.

COPKIT blog om COPKIT’s Situation Assessment systemer, inklusive Legind SA version 1.0 (LTA SA). German Prevention Congress har (10. juni 2021) publiseret bloggen på deres website (“In this blog, Legind Technologies and Thales Nederland provide an overview of COPKIT’s Situation Assessment tools to analyse Darknet forum conversations and market advertisements for potential threats.”)